Centro de Documentación da AELG
A literaruta galega na II República
Mato Fondo, Miguel A.