(1947 - 2016)

Agustín
Fernández Paz

A néboa escura
 Narrativa
 1998
 Xunta de Galicia. Ilustracións de Miguelanxo Prado