(1947 - 2016)

Agustín
Fernández Paz

Longa lingua: Os contos da Mesa
Xénero: Narrativa (Libro de relatos)
Publicación: maio de 2002