(1947 - 2016)

Agustín
Fernández Paz

Os libros infantís galegos
Xénero: Ensaio
Publicación: 1989
Observacións: Xunta de Galicia