(1947 - 2016)

Agustín
Fernández Paz

Para lermos cómics
Xénero: Outros
Publicación: 1989
Observacións: Xunta de Galicia