(1947 - 2016)

Agustín
Fernández Paz

Un futuro para a lingua
Xénero: Outros
Publicación: 2002
Observacións: Xunta de Galicia