(1947 - 2016)

Agustín
Fernández Paz

O rastro que deixamos
Xénero: Ensaio
Publicación: outubro de 2012
Observacións: Xerais