(1947 - 2016)

Agustín
Fernández Paz

A pastelaría de dona Remedios
 Literatura Infanto-Xuvenil
 agosto de 2008
 Rodeira