(1947 - 2016)

Agustín
Fernández Paz

28 libros da literatura infantil e xuvenil galega
Xénero: Ensaio
Publicación: 1989
Observacións: Xunta de Galicia