Baldo
Ramos

Monólogo do calígrafo
Xénero: Poesía (Poemario)