Bernardo
Máiz

Galicia na II República e baixo o franquismo
 Ensaio
 abril de 1988
 Edicións Xerais