Bernardo
Máiz

Memoria-Catálogo das publicacións galegas antifranquistas
Xénero: Ensaio
Publicación: 1990
Observacións: Ediciós do Castro