Bernardo
Máiz

As embarcacións de pasaxe das rías galegas (1573-2000)
Xénero: Ensaio
Publicación: agosto de 2000
Observacións: Xerais