Bernardo
Máiz

As embarcacións de pasaxe das rías galegas (1573-2000)
 Ensaio
 agosto de 2000
 Xerais