Bernardo
Máiz

Galegos en Euskadi. Galicia no corazón
 1992
 Xunta de Galicia