Bernardo
Máiz

Galegos en Euskadi. Galicia no corazón
Publicación: 1992
Observacións: Xunta de Galicia