Bernardo
Máiz

O marco lexislativo represivo do franquismo 1959-1978
Xénero: Ensaio
Publicación: 2007
Observacións: Ponencia de Bernardo Máiz nas Xornadas sobre Franquismo contemporáneo: memoria e secuelas organizadas por Galiza Sempre