Bernardo
Máiz

Represión franquista e memoria histórica
 Ensaio
 2016
 Instituto Galego de Historia