Bernardo
Máiz

Historia do mundo do traballo II
 2004
 CIG-Ourense