Bernardo
Máiz

75 anos da II República
 2006
 Monografía nº 2. Cátedra