Bernardo
Máiz

Historia do Instituto Concepción Arenal (I)
Publicación: xuño de 2007
Observacións: Edicións Embora