Bernardo
Máiz

As embarcacións tradicionais. Do Arco Ártabro ata Ribadeo
 xaneiro de 2009
 Edicións Embora