Bernardo
Máiz

Ecos dun tempo. Conversas sobre memoria histórica
Publicación: novembro de 2010
Observacións: Andavira Editora