Bernardo
Máiz

Ecos dun tempo. Conversas sobre memoria histórica
 novembro de 2010
 Andavira Editora