Bernardo
Máiz

Embarcacións tradicionais. Galicia. Pasado e Presente
 novembro de 2013
 Zaera Silvar