Bernardo
Máiz

Embarcacións tradicionais. Galicia. Pasado e Presente
Publicación: novembro de 2013
Observacións: Zaera Silvar