Bernardo
Máiz

Síntese histórica do movemento obreiro galego das orixes ata 1984
 2010
 Fesga