Bernardo
Máiz

A Galiza de Bóveda. Actas do Congreso, 2003
Publicación: 2009
Observacións: Difusora de Letras, Artes e Ideas