Carlos Caetano
Biscaínho Fernandes

A Escola Dramática Galega na configuración do sistema teatral
Xénero: Ensaio
Publicación: 2007
Observacións: Laiovento