Carlos Caetano
Biscaínho Fernandes

O ideario teatral das Irmandades da Fala. Estudio e antoloxía
Publicación: 2002