Carlos Caetano
Biscaínho Fernandes

A verosimilitude como argumento negador da normalidade. A dobraxe bilingüe
Observacións: Publicado no Xornal de Galicia o 23 de maio de 2009