Carlos Caetano
Biscaínho Fernandes

Roberto Vidal Bolaño na Biblioteca-Arquivo Francisco Pillado Mayor
Publicación: 2013
Observacións: Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña