Cesáreo
Sánchez

Negra sombra. Intervención poética contra a marea negra
Xénero: Outros
Publicación: abril de 2003
Observacións: Espiral Maior. Xerais. Federación de Libreiros de Galicia