Cesáreo
Sánchez

III Festival da Poesía no Condado
Xénero: Poesía (Poemas soltos)
Publicación: 1983
Observacións: Sociedade Cultural e Desportiva do Condado