Cruz
Martínez

O Ollo Público
Publicación: setembro de 2000
Observacións: Revista das artes