Cruz
Martínez

Encontros Mar
Xénero: Poesía
Publicación: 2012
Observacións: Grupo Poético de Aveiro