Cruz
Martínez

Elipse
Publicación: outubro de 2013
Observacións: Revista literária galego-portuguesa. Colaboradora e editora da revista Elipse nº 1, 2, 3, 4, 5, 6... Círculo Edições