Cruz
Martínez

Manuel María. Libro colectivo de homenaxe no seu día das Letras Galegas. 17 de maio de 2016
Publicación: xuño de 2017
Observacións: Deputación de Lugo
Outros/as autores/as: Queixas, MercedesRíos, EliVillar, Miro