Daniel
Landesa

Abandonos
Xénero: Poesía
Publicación: decembro de 2011
Observacións: Autopublicación na rede