Isidro
Novo

Catro poemas soltos (Escorzo de sombras e ausencias)
 Poesía