Isidro
Novo

Un escuro rumor tralo silencio
Xénero: Narrativa
Publicación: setembro de 2005
Observacións: Sotelo Blanco