Isidro
Novo

Dende unha nada núa
 Poesía
 novembro de 1997
 Ediciós do Castro