Isidro
Novo

Dende unha nada núa
Xénero: Poesía
Publicación: novembro de 1997
Observacións: Ediciós do Castro