Jorge Emilio
Bóveda

TEORÍA FICCIONADA DO ESCASO MÉRITO CONCEDIDO A UNHA PONTE
Xénero: Narrativa (Relato)
Publicación: 2008