Luís
Martínez-Risco Daviña

LUÍS MARTÍNEZ-RISCO DAVIÑA.

Doutor en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela. 18-3-1992.

Profesor de EE.MM. no I.E.S. Otero Pedrayo de Ourense.