Manuel
Cabada Castro

No día da patria
Xénero: Xornalismo (Artigo)
Publicación: xullo de 2017
Observacións: Artigo publicado no Faro de Vigo o 20 de xullo de 2017