Manuel
Lourenzo

Suite Artabria
 Teatro
 setembro de 2017
 Edicións Xerais. XXIII Premio Álvaro Cunqueiro para textos teatrais, 2016