(1929 - 2004)

Manuel María

Aldraxe contra a xistra
Xénero: Poesía
Publicación: 1973
Observacións: Roi Xordo