(1929 - 2004)

Manuel María

Remol
Xénero: Poesía
Publicación: 1970
Observacións: Edicións Nós