(1929 - 2004)

Manuel María

Abril de lume e ferro
 Teatro
 1989
 Concello de Carral. Menzón no III Premio de Teatro Abrente 1976, Ribadavia, co título A revolución de 1846, 1º premio de longametraxes do I Concurso de Guións cinematográficos "Nós", 1976