(1929 - 2004)

Manuel María

Cecais hai unha luz
Xénero: Poesía (Poemario)
Publicación: 2010