(1929 - 2004)

Manuel María

Elexías á miña vida pequeniña
Xénero: Poesía (Poemario)