(1929 - 2004)

Manuel María

Laio e cramor pola Bretaña
Xénero: Poesía