Suso
Díaz

Vieiros de palabra. Terra de Celanova-Baixa Limia en letras de autor (coordinador)
Xénero: Narrativa (Microrrelato)
Publicación: 2012
Observacións: Librería Conde (Celanova)