Xosé María
Lema Suárez

Arte Relixiosa no Arciprestado de Soneira (desde o 1500)
Publicación: 1992
Observacións: Tese en microficha, nº 206. USC